Swarovski Bicone Dark Indigo 3 mm

SB30-031

Swarovski Bicone Dark Indigo 3 mm
Swarovski Bicone Dark Indigo 3 mm